Rocky Patel Vintage 1999 Conneticut Junior

Vintage 1999. prikazuje najstariji shade – grown
(list duhana uzgojen pod sjenom) Connecticut. Ova
legendarna cigara spada u blagu kategoriju.

Detalji o proizvodu

Jačina: Blaga

Zemlja: Honduras

Omotač: Usa Connecticut Shade

SLIČNI PROIZVODI